רוח

הרוח היא הבד עליו רוקד כל מרחב הבריאה. הרוח מתעלה על הנפש והאגו והיא רחם כל החיים. הכל מתעורר וחוזר לכוח הגדול הזה. ידוע גם כאלוהים, ברהמה, טאו, האחדות, התודעה האינסופית, ושמות רבים אחרים, הרוח היא הליבה של מרבית התנועות והמסורות הדתיות והרוחניות. כוח נצחי זה הוא התעלומה הגדולה ביותר הידועה לחיים ובכל זאת הוא שוכן בכל הדברים. ניתן לחשוב על אדם מואר או "מואר" כאל אחד שהתאחד עם הרוח והתעלה מעל מוח האגו. קטגוריה זו כוללת את כל המאמרים שכתבנו על הבנתם.

אגו רוחני: סימנים של נרקיסיסט רוחני

שבעת הצ'אקרות מה הם

צ'אקרת השורש

צ'אקרת המין

צ'אקרת מקלעת השמש

צ'אקרת הלב

צ'אקרת הגרון

העין השלישית

צ'אקרת הכתר

התעוררות רוחנית