נשמה

הנשמה היא המהות הרוחנית של מי שאתה – זה החלק בך שמתעלה מעל הנפש ומחובר לרוח. בעוד הרוח היא כמו האוקיינוס, הנפש היא כמו הגלים באוקיינוס . ניתן גם לחשוב על הנפש כאל הרוח שבאה לידי ביטוי, את אנרגיית היין / שאקטי (נשמה) של אנרגיית היאנג / שיווה (רוח). במילים אחרות, לכל מה שבתחום הפיזי הזה יש נשמה או מהות. אפשר לחשוב על הנשמה שלך כעל האני הגבוה או הטבע האמיתי שלך: היא מכילה את כל החוכמה, ההדרכה וההזנה שאתה זקוק להם בכדור הארץ.