נשמה

הנשמה היא המהות הרוחנית של מי שאתה – זה החלק שבך מתעלה מעל הנפש ומחובר לרוח. בעוד הרוח היא כמו האוקיינוס, הנפש היא כמו הגלים בהאוקיינוס ההוא. ניתן גם לחשוב על הנפש כאל הרוח שבאה לידי ביטוי, או את אנרגיית היין / שאקטי (נשמה) של אנרגיית היאנג / שיווה (רוח). במילים אחרות, לכל מה שבתחום הפיזי הזה יש נשמה או מהות. אפשר לחשוב על הנשמה שלך כעל האני הגבוה או הטבע האמיתי שלך: היא מכילה את כל החוכמה, ההדרכה וההזנה שאתה זקוק להם בכדור הארץ.